ATATÜRK UNIVERSITY

ATAUNI.EDU.TR

FACULTY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS

Atilla KESKİN, Ph.D

Professor of Agricultural Economics

2018

Keskin A., Z. Kanat. Dünyada İklim Değişikliği Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Türkiye\'de Mevcut Durum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1) 2018 pp. 67-78 Abstract PDF
Bu çalışmada iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme iklim değişikliğinin hem genel etkilerini hem de tarım sektörü üzerine etkilerini içermektedir. Bu amaçla konu ile ilgili araştırmalar ele alınmış, izlenen süreç ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu araştırmalardan elde edilen bulgularda tutarsızlıklar olduğu ve bir görüş birliğine varılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda doğru ve yeterli veri temininde de ciddi sıkıntılar yaşandığı belirlenmiştir. Daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için, çalışmalarda kullanılan modellerin çözünürlüklerini yükseltecek araştırmaların artırılması ve güvenilir veri tabanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.